10%
گلاب 18%

گلاب 18%

عرقیات 40,500 تومان
8%
عرق خارمریم
10%
عرق گزنه

عرق گزنه

عرقیات 27,000 تومان
عرق اُترج

عرق اُترج

عرقیات 20,000 تومان
15%
عرق زنیان

عرق زنیان

عرقیات 25,500 تومان
7%
عرق هل

عرق هل

عرقیات 37,200 تومان
فروش ویژه
10%
گلاب سنتی

گلاب سنتی

عرقیات 49,500 تومان
15%
عرق خارخاسک
12%
عرق خارشتر

عرق خارشتر

عرقیات 22,000 تومان
عرق آویشن

عرق آویشن

عرقیات 23,000 تومان